Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, παρακαλούμε συμπλήρωστε τη διεύθυνση e-mail με την οποία έχετε εγγραφεί στις Χορηγίες ΕΡΤ Α.Ε. και επέλεξε συνέχεια. Θα λάβετε ένα e-mail με οδηγίες για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Έχετε ήδη συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).Εγγραφή νέου χρήστη
Για την ικανοποίηση του αιτήματος χορηγίας χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (email, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα) και τα στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα (επωνυμία, είδος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email και όνομα νόμιμου εκπρόσωπου) για όσο χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). ΣΥΜΦΩΝΩ

Προσοχή: Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικάΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CAPTCHA (Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε παρακάτω)

Εάν δεν διαβάζετε καθαρά τους χαρακτήρες πατήστε εδώ για να ανανεώσετε τον κωδικό ασφαλείας.